ODJELI

PJEVANJE

Naučiti pjevati pitanje je kako?

U našoj školi, uz trud i rad, vjerujte bit će lako.

Još samo zadatak poznavanja stranih jezika treba ispuniti,

I tvoja pjesma i glas mogu svjetske operne dvorane popuniti!

Pjevanje

Na odjelu za pjevanje učenici se obrazuju za glazbenika/cu  pjevača/icu. U I. pripremni razred mogu se upisati djevojke do navršene 20. godine i mladići do navršene 22. godine života.

U I. razred srednje škole mogu se upisati djevojke do navršene 22. godine, a mladići do navršene 24. godine života. Na ovaj odjel upisati se mogu djevojke i mladići tek nakon potpunog sazrijevanja glasa (djevojke oko 15 godine, a mladići oko 17 godine života). Pripremanje i osposobljavanje učenika solo pjevanja sastoji se od upoznavanja osnovnih anatomskih parametara pjevačkog instrumenta, svladavanja pjevačke tehnike, upoznavanja stilskih karakteristika raznih glazbenih razdoblja, te razvijanja sposobnosti interpretacije teksta. Naime, učenici solo pjevanja se, za razliku od učenika instrumentalista, susreću s poetskim tekstovima, često najvećih svjetskih pjesnika i to na raznim jezicima (talijanski, njemački, francuski , češki, ruski, te naravno hrvatski). To od njih zahtjeva svladavanje melodike i ritmike određenog jezika te razvijanje sposobnosti analize poetskog teksta, njegove pravilne artikulacije i sugestivne interpretacije.

Uz sve navedene pjevačke elemente, učenici dobivaju i cjelokupnu glazbeno –teorijsku naobrazbu (solfeggio, harmonija, polifonija, povijest glazbe, glazbeni oblici, glasovir, korepeticiju, osnove talijanskog i njemačkog jezika, zborsko i komorno muziciranje).

Glazbena škola

Ivana Lukačića

Splitska 2

22 000 Šibenik

PRATITE NAS

NA DRUŠTVENIM

MREŽAMA:

KONTAKT:

Glazbena škola Ivana Lukačića Šibenik 2021